Перелік юридичних послуг

ТОВ «ІКК Оберіг-Україна» є однією з провідних організацій правників Харківської області, які надають юридичну допомогу в усіх сферах права, що дає можливість забезпечити найкращий правовий захист, оперативне вирішення юридичних задач будь-якої складності та надати бажаний результат.

В комплекс послуг, які надаються входить:

 • Надання кваліфікованих консультацій з питань чинного законодавства України;
 • Високваліфікований захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у сфері цивільного права, зокрема спори, які витікають із сімейних правовідносин, спадкового права, корпоративного права, з питань інтелектуальної власності тощо;
 • Високваліфікований захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у сфері господарського права, трудового, адміністративного та земельного права тощо;
 • Реєстрація і ліцензування бізнесу;
 • Досудове врегулювання спорів;
 • Представництво прав та інтересів клієнтів у судах різних інстанцій та в контролюючих і правоохоронних органах;
 • Участь у переговорах;
 • Представництво у кримінальних провадженнях будь-якої складності;
 • Юридичний аналіз (перевірка) діяльності підприємства на предмет дотримання вимог чинного законодавства;
 • Надання консультацій у сфері бухгалтерського обліку;
 • Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, у тому числі надання рекомендацій щодо прийняття оптимальних для клієнта управлінських рішень.

Крім того, ТОВ «ІКК Оберіг-Україна» є однією з небагатьох юридичних компаній, які провадять свою діяльність у сфері медичного права, яка полягає у наданні правової допомоги в організації та управлінні системою охорони здоров’я в медичних закладах, захисті прав пацієнтів і медичних працівників, організації обов’язкового і добровільного медичного страхування, організації та проведенні роботи щодо дотримання підприємством вимог Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «ІКК Оберіг-Україна» стане надійним партнером та забезпечить ефективний захист Ваших прав та інтересів.